OFERTA

Usługi księgowe:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie rejestrów VAT,
 • Obsługa osób prowadzących działalność opodatkowaną na zasadach ryczałtu,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • Sporządzanie zeznań rocznych PIT,
 • Reprezentowanie Podatnika przed organami skarbowymi, urzędem pracy i ZUS.

Usługi z zakresu prawa pracy:

 • Prowadzenie administracji kadrowej - akta osobowe, ewidencja czasu pracy,
 • Sporządzanie dokumentów administracji kadrowej - umowy o pracę, świadectwa pracy,
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac,
 • Elektroniczne rozliczenia z ZUS,
 • Przygotowywanie i rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
 • Porady z zakresu prawa pracy,
 • Bieżąca informacja o obowiązkach pracodawcy wynikających z kodeksu pracy i innych przepisów.
Copyright © 2012 by Aktis , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net